Skolavslutning

Information om skolavslutning den 16juni. Skolavslutningen kommer att äga rum i Ankarskolans entré, kring den stora trappan.

Tider för F-3 är 08.15 -09.00. Eleverna träffas i sitt klassrum kl. 08.00 och går tillsammans till avslutningen. Efter avslutning återsamlas de i sina klassrum där föräldrar är välkomna att hämta barnen som vanligt. Skoldagen slutar ca 09.30. Fritidshemmet har öppet 06.30-08.00 samt 09.30-18.00. Var snäll lämna in schema på Tempus.

Tider för år 4-6 är 09.30 – 10.30. Elever i år 4 och 5 träffas i sina vanliga klassrum kl 09.00 och går tillsammans till avslutningen. År 6 träffas i no-salarna kl 09.00 och går därifrån tillsammans till avslutning. När föreställningen är avslutad kommer eleverna gemensamt gå tillbaka till klassrummen igen. Skoldagen slutar ca 11.00.

Tider för År 7-9 är 11.00 -12.30. Eleverna för år 7 och år 8 träffas i idrottshallen kl 10.30 för att tillsammans gå till trappan. År 9 träffas i bildsalen kl 10:30 för att tillsammans gå till trappan. År 9 har efter avslutningen mingel och fotografering på innergården utanför matsalen. Skoldagen slutar ca 13.00.

Vi har på skolan ett begränsat antal platser för de som tänker närvara på skolavslutningen. Var snäll att respektera de anvisningar och möblering som finns.  Efter varje avslutning kommer entrén iordningställas för nästa föreställning för nästa stadium därför kan ingen vara kvar i lokalen. Avslutningarna är i första hand tänkt för eleverna.

Christina Edberg rektor F-klass

Johanna Rydell rektor 1-3

Torbjörn Weihard rektor 4-9

 

flower-meadow-1510602_1280

 

 

Publicerat i Uncategorized

Glada vinnare i baktävlingen

SkIMG_2696olans baktävling är nu avgjord. Det var en mycket jämn final och juryn hade ett mycket svårt uppdrag. I finalen var det fyra grupper från både år 8 och år 9. De fick i uppgift av hemkunskapsfröken att göra två olika pajer. I den ena skulle det finnas med köttfärs och i den andra rabarber.

Juryn tittade på utseende, smak och nytänk.

 

 

Publicerat i Uncategorized

Fritidshemmens dag

Igår var det fest. Den 9maj var det fritidshemmens dag. Vi firade med bland annat korv, ansiktsmålning och fiskedamm.

Publicerat i Uncategorized

Massexperiment

Klass 4:2 från Ankarskolan var i september med på ett massexperiment där det gällde att fotografera och dokumentera anslag på anslagstavlor. Forskarna har nu sammanställt alla data och kommit med en rapport. Här nedan finns en länk till ett inslag om rapporten som visades på SVT –nyheter.

Skärmavbild 2017-05-08 kl. 14.52.17

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/elever-har-kartlagt-anslagstavlor-i-hela-landet

Publicerat i Uncategorized

Fotboll i skolan 17/18

Varbergs BoIS FC, tillsammans med Almers skola, Ankarskolan, Hagaskolan, Håstensskolan, Kunskapsskolan och Påskbergsskolan, önskar fortsätta med fotboll på schemat för fotbollsintresserade tjejer och killar även under läsåret 2017/2018. Fotboll i grundskolan är något som ett flertal skolor runt om i Halland och landet erbjuder sina elever vilket också stöttas av Svenska Fotbollförbundet. Syftet med ämnet fotboll i grundskolan är att:

*Ta tillvara på fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.

*Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.

*Eleven lär sig att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.

*Eleverna verkar för Fair Play på hela skolan.

Fotbollsutbildningen

Fotbollsutbildningen kommer att bedrivas på konstgräsplanen på Påskbergsvallen för eleverna på centrumskolorna och på Ankarvallen för eleverna på Ankarskolan med 2×60 minuter i veckan. Tiderna kommer rektorerna att planera in så att det anpassas till det övriga skolschemat. Träningstiderna för Ankarskolans elever ser ut att bli följande:

Måndagar 06:40-07:40

Torsdagar 15:30-17:00.

 

Ansvariga för träningsupplägget och instruktörer på plats kommer att vara: Jörgen Gustafsson, som även är ansvarig för fotbollsutbildningen (PSI) på Peder Skrivares skola. Christoffer Eriksson, akademiansvarig i Varbergs BoIS och tränare för klubbens U17-lag. Göran Strandlycke, spelar- och tränarutbildare på Hallands FF och tränare i Träslövsläge IF.

Eleverna kommer att erhålla boken ”Fotbollens arbetsbok i grundskolan” och metodiken är ett sätt för lärare och elever att arbeta, tänka och lära. Pedagogiken speglar ett modernt sätt att tänka om kunskap och lärande. Skolans uppgift är att skapa en lärmiljö som stödjer, uppmuntrar och underlättar aktivt lärande genom att:

*Eleven är aktiv och tar ansvar för sin egen kunskapsprocess

*Eleven lär genom självständigt arbete

*Metodiken stödjer läraren/tränaren i rollen att vara handledare, stödperson och samtalspartner

*Lärare och tränare samverkar kring att stärka elevens självförtroende och skapa nya utmaningar

 

Innehåll i boken ”Fotbollens arbetsbok i grundskolan” är: Individuell utveckling ”bli din egen tränare”, fotbollens teknik, fotbollens anfallsspel, fotbollens försvarsspel, fotbollen i samhället “rent spel, etik & moral”, fotbollens träningslära “skador, mat & dryck”, fotbollens psykologi “idrottspsykologi och prestationsutveckling”. 

Antagningsprinciper

Fotbollsutbildningen är till för tjejer och killar i årskurs 7-9 oavsett klubbtillhörighet och som bedriver sina studier på någon av högstadieskolorna som nämns ovan. Förtur till platserna har eleverna i årskurs 9 och därefter eleverna i årskurs 8 och 7. Lottning kommer att ske om antal sökande är större än antal platser.

Elevens ansvar

Elevens ansvar är, som alltid, att komma i tid till träning då närvaroplikt är obligatorisk samt att komma i tid till efterföljande lektion på skolan. Man ska vara väl förberedd i form av sömn, kost och vätska samt att vara motiverad att bedriva fotbollsträning utöver sin träning med sin fotbollsklubb.

 

Låter detta intressant? Varje individ fyller i en intresseanmälan via följande länk senast den 15/5 2017:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrLyj3GhX_vahJcO4x-pYJW9z7wZXdp4CEVrCgcNkVJFN3rA/viewform?usp=sf_link

 

Vid frågor kontakta:

 

Pelle Larsson

Styrelseledamot

Ungdomsansvarig, Varbergs BoIS FC

0767 745 395

parolalarsson@gmail.com

 

/Rektorerna på Almers skola, Ankarskolan, Hagaskolan, Håstensskolan, Kunskapsskolan och Påskbergsskolan.

Publicerat i Uncategorized

Workshop

Som en del i kommunens och Polisens medborgarlöfte så har vi tillbringat dagen på skolan tillsammans med era ungdomar i ett koncept som vi kallar Workshop och riktar sig till åk 7-9. Under dagen har ungdomarna fått gå igenom tre stationer. Stationer som Polisen, ungdomsjouren Tigerlilja och personal från skolan varit ansvariga för. Personal från skolan har visat filmen ”Sanningen om Cannabis” (finns på Youtube), Tigerlilja har haft övningar och låtit ungdomarna reflektera kring grupptryck och Polisen har haft tre fokusområden: Alkohol/Narkotika, Sociala Medier och Trafik som vi pratat kring.

I kväll erbjuder vi också ett föräldrarmöte till er föräldrar med inriktning på narkotika. Där kommer också ungdomsrådgivningen att  finnas tillgängliga och berätta om sin verksamhet (med undantag 16/3 och 29/3). Förhoppningen är att även fritidsledare från ungdomsgårdarna kommer att närvara under mötet.

Vi vill skicka med er föräldrar lite tips gällande trafik. Anledningen till det är att ca 250 personer i kommunen årligen skadas i cykelolyckor och detta är något vi vill förebygga. Vi tar också upp några saker kring alkhol, narkotika och sociala medier.

  • Se över utrustningen på cykeln (fungerande lampor, reflexer, ringklocka m.m).
  • Påminn era ungdomar om att inte cykla på trottoarer-riskerna för kollision är många.
  • Att för att skjutsa måste den som framför cykeln vara äldre än 15 år och den som sitter på vara under 10 år.
  • Cykelhjälm ska enligt lag bäras av alla under 15 år.

 

  • Att tänka på inför kommande högtider och även framåt – köp inte ut alkohol till era ungdomar! Forskning visar att ungdomar som får alkohol hemifrån dricker mer. Köper du som vuxen ut alkohol gör du dig dessutom skyldig till ett brott som heter olovligt anskaffande av alkohol (langning).

 

Glädjande är dock att enligt sista drogundersökningen bland åk. 9 och åk. 2 på gymnasiet kan man påvisa att alkoholkonsumtionen bland ungdomar minskat

  • Narkotikadelen har handlat mest om Cannabis som i stort sett alltid är den första narkotikan som man testar. Den är inkörsporten till vad som kan sluta med ett missbruk och övrig kriminalitet.

 

Något att reflektera över efter resultaten från den senaste drogundersökningen bland åk. 9 är att nästan varannan ungdom vet någon som testat narkotika.

 

  • Gällande Sociala Medier kan man sammanfatta det så här: säg eller skriv inget som du själv inte skulle kunna ta emot i det vanliga livet.

 

Aktuella webbadresser:

www.polisen.se

www.varberg.se/ungdomsradgivningen

www.facebook.se/ungdomsjourentigerlilja

http://www.varberg.se/upplevagora/ungikommunen/ungdomsgardar

Sanningen om Cannabis https://www.youtube.com/watch?v=vsacZIyaRnc

 

Med vänlig hälsning

 

Linda Edman och Richard Hiller

Polisen i Varberg

Publicerat i Uncategorized

Bakning i full gång!

Eleverna i år 8 och år 9 är nu mitt inne i storbak i hemkunskapen. Eleverna har fått i uppgift att baka en matbulle och en efterrättskaka. Hälften av klasserna har presenterat sina kulinariska mästerverk. Här syns några av dessa. Mums!

Skärmavbild 2017-04-27 kl. 15.11.01

Publicerat i Uncategorized

Säker närvarorapportering

När vi hade Ankarskolans senaste utrymningsövningen visade det sig att det saknades några elever vid återsamlingsplatsen.

Dessa elever var inte frånvaroanmälda.

Vi vill påminna om hur viktigt det är att frånvaroanmäla varje dag oavsett om eleven var borta dagen innan.

Anmälan ska göras till Skola 24 före klockan 08:00.

Utrymningsövningen gick annars utan några problem!

 

Torbjörn Weihard, rektor åk 4-9

Publicerat i Uncategorized

Välkommen till föräldramöte den 3 maj!

Vill du veta mer om hur läget är när det gäller användning av alkohol och droger bland ungdomar i Varberg?

Känner du att du behöver mer information och vill veta hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande och vad du kan vara uppmärksam på som förälder?

Det händer mycket bland både barn och ungdomar i hela vårt samhälle idag. Trots att vi som vuxna oroar oss för den första fyllan kan det vara andra saker våra ungdomar ställs inför.

Vi vet bl.a. att det florerar droger i Varberg och att det kryper ner i åldrarna samt att det finns överallt idag.

VI har därför bett ungdomsrådgivningen och polisen att komma hit för att informera och föra ett samtal kring det våra ungdomar kan komma att ställas inför.

Vi bjuder härmed in er till föräldramöte:

När? Onsdagen den 3 maj kl. 18.00

Var? Ankarskolans matsal

Vem? Föräldrar till elever år 7-9

Vi vill nå så många föräldrar som möjligt för information och dialog och för ökad vaksamhet och omtanke. Vi gör det i samverkan mellan skola, föräldraföreningen, Polisen och Ungdomsrådgivningen.

Vi behöver veta ungefär hur många som kommer på föräldramötet.

Anmäl dig på länken nedan

http://tinyurl.se/_2jz99

 

Välkomna!

Torbjörn Weihard, rektor år 4-9

 

 

KommunPolisen

Publicerat i Uncategorized

Akrosport

Som ni ser har vi bytt toppbild på hemsidan. Här är det elever på skolan som med hjälp av Akrosport skriver ”Ankarskolan i Träslövsläge”.

 

Publicerat i Uncategorized