Författararkiv: Rickard

Information om byggnation för den nya omklädningsbyggnaden på Ankarvallen.

Instängsling av området påbörjas v38 (18-22 september), när området är avspärrat kommer markarbetena påbörjas, arbetena kommer därefter rulla på fram tom september 2018. In- och uttransporter av tunga fordon kommer ske vid vändplatsen. Det kommer fortfarande att vara möjligt att … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

En-till-en information

Jag bifogar här ett informations-häfte kring Ipads och regler inför införandet av en-till-en ipads för elever i år 4 och år 6. En-till-En – Information och regler – Vårdnadshavare och elev 160808 Blankett Överenskommelse gällande personligt digitalt verktyg – Vårdnadshavare … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Välkommen tillbaka till fritids

Måndag och tisdag den 14 och 15 augusti är fritidshemmet stängt men på onsdag den 16 augusti öppnar vi för läsåret 2017/18. Morgonfritids samordnas för alla från 6.30, i mitten av Hytten och Kojen (Kabyssen). (Ytterdörrarna till de andra avdelningarna … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Välkomna på föräldramöte

Alla föräldramöten hålls i matsalen År f-1 den 12 september klockan 18.00-20.00 År 2-3 den 13 september klockan 18.00-20.00 År 4-6 den 4 september klockan 18.00-20.30 OBS! år 4 och 6 kommer få information om i-pads År 7-9 den 5 … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Välkommen till sommarfritids på Ankarskolan v 25-27

Öppningstider och stängningstider som vanligt med ordinarie personal på plats. Även frukost och mellanmål på ordinarie tider. För att vi ska kunna planera vår verksamhet är det viktigt att meddela personalen muntligt om förändringar i schemat V 28 – 31 … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Sommarlov!

Personalen på Ankarskolan önskar alla elever och föräldrar ett härligt sommarlov. Ni är välkomna tillbaka till skolan den 21 augusti enligt följande tider Åk F-1                  kl. 08.00-13.30 Åk 2-9                 kl. 08.00-13.40

Publicerat i Uncategorized

Policy för elevs ledighet

Elev har skolplikt och rätt till utbildning. Det är därför viktigt att denne deltar i all skolundervisning. Arbetet i skolan kräver kontinuitet, uthållighet och samarbete för att nå mål och kriterier. Elevernas skoldag är att betrakta som deras arbete. Därför … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Upphittade kläder

Tiden går väldigt fort, nu är det åter dags att hämta upphittade kläder, jackor, tröjor, mössor, vantar, skor m.m. Ta en titt på ställningen vid huvudingången (hus-S). Onsdag 14/6 är sista dagen, sedan samlas de ihop och lämnas till bättre … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Elevresor

Till elever som ska börja gymnasiet i höst Du som studerar vid en gymnasieskola kan ansöka om resekort eller kontant ersättning för resor mellan hemmet (folkbokföringsadress) och din gymnasieskola. Du måste göra en ny ansökan inför varje nytt läsår. För … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Vägarbete!

Från och med onsdag i nästa vecka så kommer vägen som vi ska bygga om (den gamla infartsvägen till de före detta skollokalerna) att vara helt stängd även för fotgängare och cyklister. Detta innebär att de som kommer cyklande eller … Läs mer

Publicerat i Uncategorized