Skolsköterska

                                                                      

Hälsobesök hos Skolsköterskan

Årskurs 1

 • Webbenkät ifylls av förälder och elev tillsammans
 • Hälsosamtal med elev och förälder
 • Längd, vikt och syntest
 • Hörselkontroll

Årskurs 2

 • Längd och vikt
 • Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund

Årskurs 4

 • Webbenkät ifylls av eleven tillsammans med förälder
 • Hälsosamtal med eleven
 • Längd, vikt och ryggkontroll

Årskurs 5

 • Vaccination mot livmoderhalscancer (HPV) till flickorna

Årskurs 6

 • Ryggkontroll
 • Längd- och viktkontroll

Årskurs 8

 • Webbenkät som fylls i av eleven
 • Ryggkontroll
 • Hälsosamtal med eleven
 • Längd och vikt
 • Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta.

 

 

Annonser